Potrzebujesz pomocy? napisz do nas!


mode_edit
account_circle
account_circlePodstawowe komendy:

/register hasło hasło - rejestruje gracza.
/login hasło - loguje gracza.
/spawn- teleportuje na spawn serwera.
/tell nickgracza - wysyła prywatną wiadomość do konkretnego gracza.
/tpa nickgracza - teleportuje do danego gracza.
/set home - ustawia p[ozycję gracza jako pozycję domu.
/home - teleportuje gracza w miejsce gdzie wcześniej ustalił swoje /set home.
/warp x - teleportuje gracza do danego punktu szybkiej podróży.
/gamemode 1/2/3 - zmienia tryb gry: 1 - survival 2 - creative 3 - obserwator.
/lb area x - polecenie sprawdzające historię bloków w promieniu x.
/cprivate - zabezpiecza skrzynie, drzwi i włazy.
/cmodify gracz - dodaje gracza do zabezpieczonej skrzyni/drzwi/włazu.
/fly - latanie. Tylko dla alicornów i pegazów.